Esseetaidot: Testaa tietosi I

Esseen otsikko on Plastisiteetti, muisti ja oppiminen. 

Opettaja ei ole antanut tehtävästä mitää muita ohjeita.

Miten etenet? Vastaa OIKEIN tai VÄÄRIN.

 1. Muistin hermostollista perustaa ei kysytä, joten rajaan sen vastauksen ulkopuolelle.
 2. Tehtävä vaatii käsitteiden määrittelyä. Yritän määritellä kaikki kolme käsitettä.
 3. Tehtävänanto on selvästi listamainen. Voin siis kirjoittaa jokaisesta mainitusta aiheesta erikseen. Oppikirjassakin nämä asiat löytyvät eri kappaleista.
 4. En muista, mitä plastisiteetti tarkoittaa, mutta tiedän kaikenlaista muistista ja oppimisesta. Voin aivan hyvin vastata tähän tehtävään.
 5. En osaa määritellä oppimista tai muistia. Yritän korvata vahingon tarkoilla esimerkeillä.
 6. Yritän vastata niin, että käy selvästi ilmi, miten muisti, oppiminen ja plastisiteetti liittyvät toisiinsa.
 7. Opettelin työmuistin toiminnan tärpiksi kokeeseen. Saan varmasti lisäpisteitä, jos selitän tässä tehtävässä episodisen puskurin, visuaalisavaruudellisen muistilehtiön, fonogisen silmukan ja työmuistin komentoyksikön toiminnan tarkasti.
 8. Tällaisessa tehtävässä uskaltaa esittää myös omia pohdintoja oppimisen ja plastisiteetin yhteyksistä.
 9. Ajattelemalla tarkasti ja keskittymällä aivan olennaisimpaan tähän tehtävään voi vastata onnistuneesti puolessatoista sivussa.

Miten vastasit?

Minä vastaisin näin.

Käsitteiden määritteleminen

Kohdat 2 ja 5 pitävät paikkaansa. Silloin, kun tehtävänannossa on lueteltu avainkäsitteet, ne on hyvä myös pystyä määrittelemään. Plastisiteetin määrittely on tässä tärkeintä. Jos määrittely on vaikeaa tilanteen pelastaa:

 • käsitteen käyttäminen oikein
 • hyvät ja oivaltavat esimerkit
 • muilta osin tarkat tiedot
 • taitava ajattelu

Käsitteiden väliset suhteet

Kohdat 3 ja 4 ovat väärin.

Kohdat 6 ja 8 ovat oikein.

Vaikka tehtävänanto kuulostaa luettelolta, vastaus ei voi olla sitä. Vastaajan keskeisin tehtävä on asettaa nämä tosiaankin erillisinä opitut käsitteet toistensa yhteyteen.

Plastisiteetti on tehtävänannossa ensimmäisenä. Se on tehtävän tärkein käsite, johon muut käsitteet tulisi suhteuttaa.

Oma ajattelu on sallittua ja suotavaa.  Tarvitaan tarkkoja tietoja, joiden varassa sopivia oivalluksia voi syntyä.

Vastauksen rajaaminen

Kohta 1 on väärin.

Plastisiteetti on aivojen mukautuvuutta. Muistaminen ja uuden oppiminen perustuvat juuri tähän aivojen ominaisuuteen. On täysin tehtävänannon mukaista selittää, mitä tämä hermosolun ja hermoverkkojen tasolla tarkoittaa.

Kohta 7 on väärin ja kohta 9 oikein.

Yksityiskohtaisetkaan tiedot eivät nosta pisteitä, jos niitä ei ole liitetty kysymyksen aiheeseen.  Jos pystyt käyttämään näitä tietoja plastisiteetin, muistin ja oppimisen välisien yhteyksien pohtimiseen, tee niin.

Vaikka tehtävän alue on laaja, hyviin pisteisiin voi päästä kohdistamalla vastauksen tarkasti annettuihin käsitteisiin ja niiden välisten suhteiden esittämiseen. Sisäistetyn tiedon varassa on mahdollista kirjoittaa lyhyt vastaus, jossa on olennaiset tiedot, hyvin valitut esimerkit ja taitavan ajattelun varassa etenevä juoni.

Advertisement